Semesterstängt Måndagen den 8 Juli - 2 Augusti. Tillbaka den 5 Augusti. Glad Sommar!

Riskutbildning del 1 (Riskettan)

Denna utbildning är obligatorisk i körkortsutbildningen. Den tar ca. 3,5 timmar och kostar 1000 kronor. Personalen som håller i utbildningen har genomgått STRs utbildning och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva den. Vi använder oss av STR:s utbildningsmaterial samt ett antal filmer som belyser området.


Syftet med utbildningen
  • Ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet, andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
  • Är att ge kunskap och insikt om vilka konsekvenser ovanstående kan få och vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Målet med utbildningen
  • Att Inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning.
  • Att inse vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kommande kurser kan hittas på startsidan.