Körlektioner

En körlektion är 40 minuter och kostar 750 kr. Varje elev har en egen utbildningsplan som trafikläraren gör upp utifrån vilka moment som eleven är godkänd i och vilka moment eleven har kvar. Lektionerna bygger på en undervisningssplan som godkänts av Transportstyrelsen.


Undervisningsplan för Behörighet B
 1. Körställning.
 2. Inledande manövrering
 3. Växling
 4. Lutning
 5. Manövrering
 6. Vård och kontroll
 7. Samordning/Bromsning
 8. Inledande tätort
 9. Mindre landsväg
 10. Stadstrafik
 11. Landsväg
 12. Motorväg
 13. Mörker
 14. Halt väglag
 15. Utbildningskontroll Stadstrafik/Landsväg

Ring eller smsa för att boka!